Thursday, December 27, 2012

Barangay Kagawad slams Pamintuan camp for threats

Barangay Cutcut Kagawad and Councilmen’s League of Angeles City (CLAC) Vice President Roy Ogurida slams Mayor Edgardo Pamintuan camp for village official threats recently.

“Ang paggamit sa pangalan ng aming mga kamag-anak ay paglapastangan sa aming karapatan at ang pagbabanta sa aming mga kagawad ay simbulo ng kawalan ng galang sa aming mga halal na opisyal,” Ogurida said.
Recently, Pamintuan denied the inclusion of the names of barangay officials’ relatives in the list of the job order (JO) employees of the City Government and threatened to sue the barangay officials who revealed that the names of their relatives were used for the Pamintuan administration’s ‘ghost employees.’
Ogurida also hit the Pamintuan camp for claiming that the documents in the barangay officials’ possession, which contains the names of barangay officials’ relatives listed as JO employees, may have been forged.
Ogurida said, “Hindi namin matatanggap na kami na nga ang biktima sa maling gawain ay kami pa ang tatakutin.”
Ogurida also compelled CLAC President and Barangay Pandan Kagawad Arlon Lacson to step forward and protect the interests of barangay council members, whom he represents.
Earlier, CLAC Vice President for External Affairs and Barangay Lourdes Northwest Kagawad William David also expressed disdain for the Pamintuan camp when the latter questioned the credibility of the barangay officials.
“Napakababa ng tingin nila sa aming mga barangay official. Tinatawag nila kaming sinungaling at kinekwestiyon ang aming kredibilidad,” David said.
David also challenged the Pamintuan camp to make good on their threat to sue the barangay officials who raised the issue regarding the names of their relatives being used for the Pamintuan administration’s ‘ghost employees.’ “Maganda nga na makarating sa korte ang usaping ito para makita talaga kung sino ang nagsasabi ng totoo,” he said.LinkWithin

Related Posts with Thumbnails